अनुक्रमणिका


प्रकरण शून्य

मैत्रीपर्व
               प्रकरण एक - गर्विष्ठ गिल्गमेश आणि एंकिडूचे आगमन

               प्रकरण दोन - गिल्गमेश आणि एंकिडू यांचे द्वंद्व

               प्रकरण तीन - हुंबाबामर्दनाचा बेत

साहसपर्व
               प्रकरण चार - सिडारवन प्रवेश

               प्रकरण पाच - हुंबाबाचा संहार

               प्रकरण सहा - देवी इश्तारला गिल्गमेशचा नकार व स्वर्गातील रेड्याचा धुमाकूळ

शोकपर्व
               प्रकरण सात - एंकिडूला पडलेले दु:स्वप्न

               प्रकरण आठ - एंकिडूचा मृत्यू व गिल्गमेशचा शोक

भ्रमणपर्व
               प्रकरण नऊ - गिल्गमेशचा अमरत्वाचा ध्यास

               प्रकरण दहा - उत्नापिष्टीमनिवासला आगमन

               प्रकरण अकरा - उत्नापिष्टीम व गिल्गमेश यांची चर्चा आणि गिल्गमेशचा परतीचा प्रवास


परिशिष्ट
               संदर्भ

               उरुकरॅप


2 comments:

Snehal Nagori said...

कसला भारी माणूस आहेस तू!!
कुठे अज्ञातवासात होतास इतका काळ

Yawning Dog said...

थँक्स स्नेहल. (भारी माणूस म्हणल्याबद्द्ल.)
इथेच आसापास होतो, मागील पानावरून पुढे :)